Dopravní uzavírky

Dopravní omezení v souvislosti s instalací ciferníků na věž sv. Jakuba

Máme tu jednu aktualitu v souvislosti s blížícím se závěrem prací na opravě kostela sv. Jakuba. V současné době probíhá demontáž horních pater lešení, aby se mohlo přikročit k instalaci zrestaurovaných ciferníků věžních hodin. K tomu dojde v úterý 3. května v čase mezi 6. a 19...

Více...

Dopravní uzavírka místní komunikace Pod Hrádkem

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění výkopových prací z důvodu obnovy vodovodu a kanalizace bude ode dne 14. března do dne 3. dubna úplně uzavřena místní komunikace Pod Hrádkem od křižovatky s ul. Barborská po křižovatku s ul. Pod Barborou. Objížďka není stanovena...

Více...