Galerie Felixe Jeneweina představuje přírůstky sbírek z let 2011 – 2016

Sbírkové přírůstky z uplynulých pěti let představuje Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory ve Vlašském dvoře od 11. do 26. února letošního roku. Na vernisáži v pátek 10. února přednesl úvodní slovo ředitel galerie Aleš Rezler, o hudební zpříjemnění se postarala violistka Jana Josefína Černá. Výstavu si můžete prohlédnout denně od 9 – 12 a od 12:30 do 17. hodin.

.
PŘÍRŮSTKY SBÍREK 2011-2016 / PÍSAŘÍK / SEDLECKÝ / SKREPL / ŠTECH / ABSOLON / ACHRER / JAKUBČÍKOVÁ / KRAUSOVÁ / RATHOUSKÝ / DAVID / FRANTA / KURIŠ / LOMOVÁ / SURŮVKA / GLÜCKSELIG / ADÁMEK / GEMROT / JESTŘÁB / KOPAL / OPEKAR / VAŠÍČEK / NESTLER / PERIČ / ROUBÍK / VETENGL / KAŠPAR / RYBNÍČEK / ŠEDA / VLČEK / JENEWEIN.

Výstavy z nových přírůstků sbírek jsou u všech galerijních institucí navázány na speciální legislativu – obecnou i konkrétní – týkající se jedné každé z nich. Zřizovací listina Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory vymezuje základní účel organizace povinností získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. GFJ uspořádala v minulosti několik přírůstkových výstav, ať už to byly větší pětileté, desetileté a patnáctileté výňatky ze sbírek, tj. 1996 – 2001, 1996 – 2006 a 1996 – 2010 nebo i drobnější selektivní celky, po roce 2000 doprovázející na arkádách Vlašského dvora výstavu Jeneweinovu.
V každém případě dvacet let systematické sbírkotvorné činnosti znamenalo rozšíření fondů GFJ o 260 nových uměleckých děl. Vzhledem k počtu přírůstků posledních pěti let a prostorovým možnostem galerie i tato výstava současná je vlastně výběrem. Z šedesáti nově získaných děl můžeme vidět ani ne dvě třetiny, ale i tento počet dostatečně dokumentuje sbírkovou koncepci GFJ. Naprostá většina prací byla získána od autorů díky pořádanému sympoziu Jenewein – Kutná Hora. To znamená, že ve sbírkách jsou hlavně díla současných umělců, kteří zpracovávali jeneweinovskou tématiku v Kutné Hoře během letních workshopů.
Všechna tato díla byla již zevrubně popsána a zhodnocena v katalozích výstav k sympoziím. Během posledních pěti let jsme měli možnost vidět tu pracovat a pak i vystavovat 27 současných umělců zastupujících starší generaci 80. a 90.let (Milan Perič, Jiří David, Roman Franta, Vladimír Skrepl, Petr Písařík) až po umělce nejmladší (Miroslav Šeda, Adam Kašpar, Tomáš Absolon). Výstava přírůstků zřetelně ukazuje tři stávající hlavní sbírkotvorné linie GFJ. Heslovitě a stručně: 1. Jenewein, 2. region, 3. současná malba. Je neplánovaným nadproduktem, že se navíc daří do sbírek získávat díla ze sympozia, která aktualizují dílo Felixe Jeneweina, či spíše jeho obsahy.

Aleš Rezler, ředitel Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory