Kam zajít v Kutné Hoře o víkendu 17. – 19. února 2017

Páteční program mají zřejmě už dávno jasný zejména fanoušci Petra Štolby alias Pekaře, jeho koncert víkend v Music Clubu Česká 1 zahájí a hned den poté se tamtéž představí i zpěvačka Lenka Dusilová. V sobotu na vás také čekají dvě vernisáže výstav v GASK, těšit se můžete na serigrafie i počítačovou grafiku Zbyňka Janáčka a šitou grafiku Josefa Hampla. Krásný víkend!

.
Kino Modrý kříž

17. 2. | 19:00 hod. VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ, 3D. USA, fantasy, 94 min., vstupné 140 Kč, do 12 let nevhodný, český dabing. Bitvami protřelý žoldák přijíždí na Dálný východ, aby se zmocnil tajemství výroby střelného prachu. Během své pouti narazí na největší stavbu, kterou kdy lidstvo stvořilo. Hrají: Matt Damon, Andy Lau, Willem Dafoe, Pedro Pascal. Režie: Yimou Zhang

18. 2. | 16:00 hod. ANDĚL PÁNĚ. ČR, pohádka, 99 min., vstupné 100 Kč, rodinný, pro děti. V dalším pokračování pohádky se opět setkáme s andělem Petronelem a jeho věčným pokušitelem čertem Uriášem. A začne další velké dobrodružství a několik nebezpečných situací, než naši hrdinové zjistí, že k poznání se dojde díky přátelství, lásce a odpuštění. Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Jiří Bartoška, Bolek Polívka. Režie: Jiří Strach

18. 2. | 19:00 hod. LÉK NA ŽIVOT. USA, horor, 146 min., vstupné 120 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky. Mladý manažer Lockhart dostane od nadřízených úkol přivézt ze sanatoria pana Pembrokea nepostradatelnou hlavu jejich společnosti. Léčebna, kam se před časem uchýlil, se nachází v zastrčeném koutě švýcarských Alp a zdejší zázračné procedury nejsou běžné… Hrají: Jason Isaacs, Dane DeHaan, Celia Imrie, Susanne Wuest. Režie: Gore Verbinski

19. 2. | 16:00 hod. PSÍ POSLÁNÍ. USA, rodinná komedie, 101 min., vstupné 110 Kč, mládeži přístupný, český dabing. Všichni pejsci jednou přijdou do nebe, ale nejprve musí splnit své poslání. Dojemné vyprávění o psích osudech a jejich návratech k nám lidem, natočené podle stejnojmenného knižního bestselleru. Hrají: Britt Robertson, Dennis Quaid, Josh Gad, Peggy Lipton. Režie: Lasse Hallström

19. 2. | 19:00 hod. SPOJENCI. USA, romantické drama, 124 min., vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky. V roce 1942 se Max jako spojenecký špión setká s odborářkou Marianne, která je pro něj zdrojem informací. Po tom, co se do sebe zamilují a začnou nový život v Anglii, narodí se jim potomek. A v tom se Max o Marianne dozví, že je agentka a dostane za úkol ji zabít… Hrají: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan. Režie: Robert Zemeckis

.

Koncerty, klubová scéna

MUSIC CLUB ČESKÁ 1

17. 2. | 21:00 hod. PEKAŘ / JAKUB DĚKAN. Petr Štolba alias PEKAŘ opět na domácím hřišti!!! Skladatel, muzikant, písničkář, tanečník, profesionální Macho a hlavně OBJEV ROKU 2016!!! Jakub Děkan, člen širší sestavy ATMO music, známý spoluprací s Paulie Garandem, Just Try, Rybičkami 48, UDG a dalšími. Vstupné: 180 Kč / předprodej v infocentru na Palackého náměstí.

18. 2. | 21:00 hod. LENKA DUSILOVÁ. Ikona odvážného, novátorského popu a mimořádná osobnost české hudební scény. Vstupné: 200 Kč / předprodej v infocentru na Palackého náměstí.

.

Výstavy

22. 12. 2016 – 31. 3. 2017 JIŘÍ WINTER NEPRAKTA – KATI U KATA. Minigalerie v zimní zahradě hotelu U kata. www.ukata.cz

1. – 26. 2. PETR CIVIŠ. Spolkový dům, Výstava fotografií. Vernisáž 31. 1. 2017 v 17:00 hod.

10. – 26. 2. Z NOVÝCH PŘÍRŮSTKŮ 2011 – 2016. Galerie Felixe Jeneweina, Vlašský dvůr. Více…

.
GASK – Galerie Středočeského kraje

19. 2. – 23. 4. VÝSTAVA ZBYŇKA JANÁČKA. Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity a laureát prestižní ceny Vladimíra Boudníka za přínos české grafice, se dlouhodobě věnuje serigrafii a počítačovým technikám. Skrze jemně odstíněnou řeč barevných geometrických tvarů navozuje u diváka pocit kontemplativního vědomí o světle, pohybu, energii. Vernisáž: 18. 2. 2017

19. 2. – 23. 4. JOSEF HAMPL: ŠITÁ GRAFIKA. V cyklu Práce na papíře ze sbírek GASK bude představena tvorba předního českého grafika, který překračuje hranice tohoto média. Vernisáž: 18. 2. 2017

25. 5. 2014 – 25. 5. 2017 STAVY MYSLI – ZA OBRAZEM. Stálá expozice GASK. Nové pojetí stálé expozice se zásadně liší od její předchozí podoby, kde se mapovalo postupné historické budování sbírek. Liší se také od tradičního chronologického uspořádání na sebe navazujících stylů a „-ismů“. Oproti zmíněným postupům je nová stálá expozice, představující výběr nejlepších děl ze sbírkového fondu GASK, založena na jednotlivých okruzích odpovídajících konkrétnímu úseku citového či myšlenkového rozpoložení člověka, který stojí u zrodu představených děl (například úzkost, osamocení, duchovnost, paměť, kontemplace). Název „Stavy mysli“ znázorňuje cíl více odkrývat „psychické zázemí“ vzniku díla nejen v osobní rovině tvůrce, ale i v rovině společenských a historických reálií. Druhá část názvu, „Za obrazem“ naznačuje snahu divákům otevřít „skrytý svět“ ležící za každým představeným exponátem ve smyslu umělcovy vnitřní představivosti a jeho (mnohdy problematického) postavení ve společnosti, ve které žil.

30. 11. 2014 – 29. 11. 2018 IHS – JEZUITSKÁ EXPOZICE. Stálá expozice o jezuitech. Pověst Tovaryšstva Ježíšova v Čechách je tématem velice kontroverzním a těžko přístupným. Instalace v severní věži Jezuitské koleje se pokouší zachytit a ukázat jádro Ignácovy a posléze jezuitské duchovní cesty – návod, jak uskutečnit vnitřní proměnu civilizací znaveného a zaslepeného člověka v bytost otevřenou a vysoce citlivou vůči skutečnosti. Tím je dán obsah, způsoby i důsledky veškerého působení jezuitů, včetně výuky v kolejích, jako byla ta kutnohorská. Způsob instalace se tomuto záměru přizpůsobuje s důrazem na stručnost, trefnost a jistou syrovost textů, které vybízejí k proměně pohledu na sebe i realitu. Naším záměrem tedy je, aby ten, kdo výstavou prochází, vnímal nejen charakter prostoru a instalaci, ale i četl krátké texty a přemýšlel o souvislosti obojího. Díky tomu všemu při výstupu vzhůru zkusí sám na sobě osobitost jezuitské duchovnosti.

6. 11. 2016 – 12. 3. 2017 TY DĚTI SI POŘÁD HRAJÍ – DĚTSKÁ TÉMATIKA V DÍLE BRATŘÍ ČAPKŮ. Výstava nabízí průřez tvorbou bratří Čapků ovlivněnou dětským světem. Představuje nejen obrazy, kresby, skici, dětské knížky v různých jazykových mutacích a Josefovy návrhy potisků textilií. Zahrnuje i dosud nevystavená díla od 10. do 40. let 20. století. Interaktivní část expozice nabízí volný prostor pro hru nejen dětem, ale i dospělým. Po dobu trvání výstavy připravilo Lektorské centrum GASK originální doprovodné programy pro návštěvníky napříč generacemi, do nichž se zapojí i školy. Spolu s výstavou vzniká katalog, obsahující reprodukce vystavovaných děl, doplňující a prohlubující znalosti o vztahu tvorby bratří Čapků s dětským světem, který odborná literatura silně opomíjela posledních padesát let.

20. 11. 2016 – 19. 3. 2017 PENOCZE – PLÁN 3. Uskupení tří žen, které spojuje otevřený dialog nad vlastní i společnou autorskou tvorbou. Často ve své tvorbě uplatňují umělý světelný zdroj, čemuž vždy předchází průzkum hledání vztahu mezi objektem, prostorem, instalací a divákem. V současnosti se věnují tvorbě instalací určených pro veřejné i soukromé prostory a výstavním projektům. Pod společným názvem penocze tvoří od roku 2011 a od té doby se jejich tvorba rozvíjí a rozrůstá. Pro výstavní prostor Whitebox v GASK připravují plán³, kde představí site – specific instalaci nových světelných objektů.

20. 11. 2016 – 19. 3. 2017 VLADIMÍR VÉLA. Od své výchozí pozice v bravurně provedené, existenciálně-barokně cítěné hyperrealistické malbě se tvorba Vladimíra Vély vyvíjela v intenzivním sledu technických postupů a formálních řešení. Pracuje ve volných cyklech, což umožňuje dlouhodobější zkoumání konkrétních problémů s možností návratu a paralelního rozvíjení. Vedle „klasického“ malířského projevu se autor postupně zabýval například asambláží, objektem a fotografií.
Po opuštění iluzorního realismu se Véla „ponořil“ do polohy abstrahovaných, expresivně cítěných výjevů, v nichž se vnější prostor alegorických vizí nahradil vnitřním prostorem vlastní citové krajiny. Znázorňovaná lidská postava se v této souvislosti jeví jako psychický znak, který se rozpouští a zabydluje obrazovou plochu jako celek. Obraz se tak stává myšlenkovou událostí, vyjadřovanou mnohoznačnými tvary a citlivým záznamem samotného malířského aktu. Představuje jak vhled „zpět“ do rodících se vjemů, tak i čerstvě konkretizovaný předpoklad pro komplexnější výklad obrazového sdělení – i pro další vývoj obrazových představ. Ve Vélově tvůrčí výpovědi se příznačně mísí temná, místy ironická záhadnost s úžasem ze zázraku tvoření.

20. 11. 2016 – 19. 3. 2017 PETR FIALA – ČESKÝ HORIZONT. Obrazy Petra Fialy představují bránu do světa pohybujícího se na pomezí věcné skutečnosti a snové záhadnosti. Výstava Petra Fialy v GASK se zaměřuje na krajinomalbu, což je téma, které nejen portrétuje vnější vzhled přírody, ale které (zejména od romantismu 19. století) skrze přírodu zviditelňuje vnitřní život člověka. Bez dramatického „mořského nekonečna“ je česká krajina intimním prostředím tradičně inspirujícím k lyrické introspekci; toto příznačně české „bloudění básnivé mysli“ najdeme též u zrodu Fialových harmonických reflexí. 

5. 6. 2016 – 26. 3. 2017 DOROTA SADOVSKÁ – LÉČBA BÍLOU. Multimediální výtvarnice a vydavatelka časopisu SADO, distribuovaného na Slovensku, v Rakousku, Čechách a Francii, studovala na VŠ výtvarných umění v Bratislavě a École Nationale des Beaux-Arts v Dijonu u Orlan, Yan Pei-Minga a Pata Brudera. Jejím hlavním námětem je lidské tělo – ať již v celku nebo části, někdy dokonce postačí připomínka v podobě antimódní kreace. Jindy jde zase o možnosti jeho transformace nebo nápodobu jiných živočišných druhů při makrodetailu, či o ornamentálnost, vzniklou množením či zrcadlovým zdvojením.

.