Kam zajít v Kutné Hoře o víkendu 24. – 26. února 2017

Poslední únorový víkend můžete zahájit hned v pátek večer na koncertu hanáckých rastamanů v Music Clubu Česká 1. V sobotu odpoledne se nabízí procházka s klubem Sluníčko, milovníci opery si mohou večer užít přímý přenos opery Antonína Dvořáka Rusalka z Metropolitní opery v kině Modrý kříž. A v neděli vyražte na nějakou pěknou výstavu…  Krásný víkend!

.

Kino Modrý kříž

24. 2. | 19:00 hod. BÁBA Z LEDU. ČR, komedie, 106 min., vstupné 120 Kč, do 12 let nevhodný. Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů, snach a vnoučat. Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku. Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Tatiana Vilhelmová. Režie: Bohdan Sláma

25. 2. | 18:45 hod. ANTONÍN DVOŘÁK / RUSALKA. Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku. České nastudování s anglickými a českými titulky, vstupné 300 Kč. Předpokládaná délka přenosu 3 hodiny.  Účinkují: Kristine Opolais, Katarina Dalayman, Jamie Barton, Brandon Jovanovich, Eric Owens. Dirigent: Sir Mark Elder. Režie: Mary Zimmerman

26. 2. | 16:00 hod. | 2D | ZPÍVEJ. Vstupné 110 Kč, USA, animovaný, 110 min., rodinný, pro děti, český dabing. Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. Hrají: Matthew McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon. Režie: Garth Jennings

26. 2. | 19:00 hod. JOHN WICK 2. USA, akční, vstupné 110 Kč, do 15 let nevhodný, s titulky. Další dobrodružství nájemného zabijáka Johna Wicka. Hrají: Keanu Reeves, Common, Bridget Moynahan, Ian McShane. Režie: Chad Stahelski

Změna programu vyhrazena. www.kino-kutnahora.cz

.

Koncerty, klubová scéna

MUSIC CLUB ČESKÁ 1

24. 2. | 21:00 hod. HOMEBWOYRASTA/DJ PINK KILLA. Raggae z Hannae. Vstupné: 120 Kč

25. 2. | 21:00 hod. DEBUSTROL / KOUDELNÍKŮV SYN. Válka tour 2017. Thrashoví klasici na tour s novým albem Válka. Koudelníkův syn – kutnohorská black-trash parta. Vstupné: 150 Kč

.

Různé

25. 2. | 14:00 hod. KRMENÍ LESNÍ ZVĚŘE. Sraz v parku u bývalého pivovaru Lorec. Dobrou náladu a krmení pro zvířátka s sebou. Pořádá Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub Sluníčko. 

.

Výstavy

22. 12. 2016 – 31. 3. 2017 JIŘÍ WINTER NEPRAKTA – KATI U KATA. Minigalerie v zimní zahradě hotelu U kata. www.ukata.cz

1. – 26. 2. PETR CIVIŠ. Spolkový dům, Výstava fotografií. Vernisáž 31. 1. 2017 v 17:00 hod.

10. – 26. 2. Z NOVÝCH PŘÍRŮSTKŮ 2011 – 2016. Galerie Felixe Jeneweina, Vlašský dvůr. www.gfj.kh.cz

.
GASK – Galerie Středočeského kraje

19. 2. – 23. 4. VÝSTAVA ZBYŇKA JANÁČKA. Děkan Fakulty umění Ostravské univerzity a laureát prestižní ceny Vladimíra Boudníka za přínos české grafice, se dlouhodobě věnuje serigrafii a počítačovým technikám. Skrze jemně odstíněnou řeč barevných geometrických tvarů navozuje u diváka pocit kontemplativního vědomí o světle, pohybu, energii. Vernisáž: 18. 2. 2017

19. 2. – 23. 4. JOSEF HAMPL: ŠITÁ GRAFIKA. V cyklu Práce na papíře ze sbírek GASK bude představena tvorba předního českého grafika, který překračuje hranice tohoto média. Vernisáž: 18. 2. 2017

25. 5. 2014 – 25. 5. 2017 STAVY MYSLI – ZA OBRAZEM. Stálá expozice GASK. Nové pojetí stálé expozice se zásadně liší od její předchozí podoby, kde se mapovalo postupné historické budování sbírek. Liší se také od tradičního chronologického uspořádání na sebe navazujících stylů a „-ismů“. Oproti zmíněným postupům je nová stálá expozice, představující výběr nejlepších děl ze sbírkového fondu GASK, založena na jednotlivých okruzích odpovídajících konkrétnímu úseku citového či myšlenkového rozpoložení člověka, který stojí u zrodu představených děl (například úzkost, osamocení, duchovnost, paměť, kontemplace). Název „Stavy mysli“ znázorňuje cíl více odkrývat „psychické zázemí“ vzniku díla nejen v osobní rovině tvůrce, ale i v rovině společenských a historických reálií. Druhá část názvu, „Za obrazem“ naznačuje snahu divákům otevřít „skrytý svět“ ležící za každým představeným exponátem ve smyslu umělcovy vnitřní představivosti a jeho (mnohdy problematického) postavení ve společnosti, ve které žil.

30. 11. 2014 – 29. 11. 2018 IHS – JEZUITSKÁ EXPOZICE. Stálá expozice o jezuitech. Pověst Tovaryšstva Ježíšova v Čechách je tématem velice kontroverzním a těžko přístupným. Instalace v severní věži Jezuitské koleje se pokouší zachytit a ukázat jádro Ignácovy a posléze jezuitské duchovní cesty – návod, jak uskutečnit vnitřní proměnu civilizací znaveného a zaslepeného člověka v bytost otevřenou a vysoce citlivou vůči skutečnosti. Tím je dán obsah, způsoby i důsledky veškerého působení jezuitů, včetně výuky v kolejích, jako byla ta kutnohorská. Způsob instalace se tomuto záměru přizpůsobuje s důrazem na stručnost, trefnost a jistou syrovost textů, které vybízejí k proměně pohledu na sebe i realitu. Naším záměrem tedy je, aby ten, kdo výstavou prochází, vnímal nejen charakter prostoru a instalaci, ale i četl krátké texty a přemýšlel o souvislosti obojího. Díky tomu všemu při výstupu vzhůru zkusí sám na sobě osobitost jezuitské duchovnosti.

6. 11. 2016 – 12. 3. 2017 TY DĚTI SI POŘÁD HRAJÍ – DĚTSKÁ TÉMATIKA V DÍLE BRATŘÍ ČAPKŮ. Výstava nabízí průřez tvorbou bratří Čapků ovlivněnou dětským světem. Představuje nejen obrazy, kresby, skici, dětské knížky v různých jazykových mutacích a Josefovy návrhy potisků textilií. Zahrnuje i dosud nevystavená díla od 10. do 40. let 20. století. Interaktivní část expozice nabízí volný prostor pro hru nejen dětem, ale i dospělým. Po dobu trvání výstavy připravilo Lektorské centrum GASK originální doprovodné programy pro návštěvníky napříč generacemi, do nichž se zapojí i školy. Spolu s výstavou vzniká katalog, obsahující reprodukce vystavovaných děl, doplňující a prohlubující znalosti o vztahu tvorby bratří Čapků s dětským světem, který odborná literatura silně opomíjela posledních padesát let.

20. 11. 2016 – 19. 3. 2017 PENOCZE – PLÁN 3. Uskupení tří žen, které spojuje otevřený dialog nad vlastní i společnou autorskou tvorbou. Často ve své tvorbě uplatňují umělý světelný zdroj, čemuž vždy předchází průzkum hledání vztahu mezi objektem, prostorem, instalací a divákem. V současnosti se věnují tvorbě instalací určených pro veřejné i soukromé prostory a výstavním projektům. Pod společným názvem penocze tvoří od roku 2011 a od té doby se jejich tvorba rozvíjí a rozrůstá. Pro výstavní prostor Whitebox v GASK připravují plán³, kde představí site – specific instalaci nových světelných objektů.

20. 11. 2016 – 19. 3. 2017 VLADIMÍR VÉLA. Od své výchozí pozice v bravurně provedené, existenciálně-barokně cítěné hyperrealistické malbě se tvorba Vladimíra Vély vyvíjela v intenzivním sledu technických postupů a formálních řešení. Pracuje ve volných cyklech, což umožňuje dlouhodobější zkoumání konkrétních problémů s možností návratu a paralelního rozvíjení. Vedle „klasického“ malířského projevu se autor postupně zabýval například asambláží, objektem a fotografií.
Po opuštění iluzorního realismu se Véla „ponořil“ do polohy abstrahovaných, expresivně cítěných výjevů, v nichž se vnější prostor alegorických vizí nahradil vnitřním prostorem vlastní citové krajiny. Znázorňovaná lidská postava se v této souvislosti jeví jako psychický znak, který se rozpouští a zabydluje obrazovou plochu jako celek. Obraz se tak stává myšlenkovou událostí, vyjadřovanou mnohoznačnými tvary a citlivým záznamem samotného malířského aktu. Představuje jak vhled „zpět“ do rodících se vjemů, tak i čerstvě konkretizovaný předpoklad pro komplexnější výklad obrazového sdělení – i pro další vývoj obrazových představ. Ve Vélově tvůrčí výpovědi se příznačně mísí temná, místy ironická záhadnost s úžasem ze zázraku tvoření.

20. 11. 2016 – 19. 3. 2017 PETR FIALA – ČESKÝ HORIZONT. Obrazy Petra Fialy představují bránu do světa pohybujícího se na pomezí věcné skutečnosti a snové záhadnosti. Výstava Petra Fialy v GASK se zaměřuje na krajinomalbu, což je téma, které nejen portrétuje vnější vzhled přírody, ale které (zejména od romantismu 19. století) skrze přírodu zviditelňuje vnitřní život člověka. Bez dramatického „mořského nekonečna“ je česká krajina intimním prostředím tradičně inspirujícím k lyrické introspekci; toto příznačně české „bloudění básnivé mysli“ najdeme též u zrodu Fialových harmonických reflexí. 

5. 6. 2016 – 26. 3. 2017 DOROTA SADOVSKÁ – LÉČBA BÍLOU. Multimediální výtvarnice a vydavatelka časopisu SADO, distribuovaného na Slovensku, v Rakousku, Čechách a Francii, studovala na VŠ výtvarných umění v Bratislavě a École Nationale des Beaux-Arts v Dijonu u Orlan, Yan Pei-Minga a Pata Brudera. Jejím hlavním námětem je lidské tělo – ať již v celku nebo části, někdy dokonce postačí připomínka v podobě antimódní kreace. Jindy jde zase o možnosti jeho transformace nebo nápodobu jiných živočišných druhů při makrodetailu, či o ornamentálnost, vzniklou množením či zrcadlovým zdvojením.

.
LEKTORSKÉ CENTRUM GASK

25. 2. | 16:00 hod. CESTY VE ZNAMENÍ KŘÍŽE / TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO V ČECHÁCH ANEB 350 LET OD ZALOŽENÍ JEZUITSKÉ KOLEJE V KUTNÉ HOŘE. Přednáška Pavla Zavadila a Zdeňka Hojdy o misijních cestách českých jezuitů do zámoří. Celoroční cyklus Tovaryšstvo Ježíšovo / 350 let od založení jezuitské koleje v Kutné Hoře. Vstupné: 20 Kč.

.