Karel Koubský ml.: Přístup GT-Bio Technology je prý zvláštní i na asijské poměry

V minulém týdnu jsem získal text memoranda, které připravuje radnice v Kutné Hoře. Město Kutná Hora se v něm zavazuje prodat pozemky čínské firmě GT-Bio Technology. Konkrétně by se mělo jednat o průmyslovo-zemědělský komplex na ploše 20 hektarů, který bude produkovat houby.

…………………………………………………………………………………………………………………….
Žádné další informace se mi získat nepodařilo. Investiční komise, úředníci, ani zastupitelé víc nevědí, vše prý vyjednává pan starosta. 
Emailová komunikace, osobní návštěvy v ČR a sliby potencionálních investorů, však podle mě nejsou dostatečnou zárukou. Najít a ověřit si informace o čínském partnerovi není jednoduché, v Číně neexistuje celorepublikový „obchodní rejstřík“. O prověření potencionálního čínského investora pro Kutnou Horu jsem proto požádal Ekonomický úsek české ambasády v Pekingu, který právě takovou službu nabízí.
Vedoucí ekonomického úseku pan Opatrný a tajemník pro zemědělství pan Randáček mi sdělili, že firmy kolem GT-Bio Technology znají, jsou s nimi v kontaktu již zhruba půl roku a doporučují v jednání s nimi velmi opatrný přístup. Zastupitelský úřad v Pekingu v emailu upozorňuje, že chování a přístup GT-Bio Technology je (mírně řečeno) hodně zvláštní i na asijské poměry. Zástupci GT-Bio Technology prý cíleně obcházejí a odmítají přímou komunikaci s ministerstvy a pomoc agentury CzechInvest.
Čínská firma, podle sdělení našeho zastupitelského úřadu, opakovaně vytvářela nátlak na zprostředkování víz do ČR pro různé členy svého doprovodu. A při poslední cestě GT-Bio Technology do ČR náš konzulát v Pekingu dokonce odmítl vydat víza hned několika lidem z čínské delegace.
Vedoucí ekonomického úseku velvyslanectví v Pekingu doporučil zatím nepodnikat žádné kroky, které by město zavazovaly k nákupu pozemků, platbám, atd. Tajemník pro zemědělství pak doporučuje v této věci dále jednat s agenturou CzechInvest, která je v této záležitosti jedinou kompetentní organizací.

Karel Koubský ml. (Šance pro Kutnou Horu), zastupitel města Kutná Hora

.