Startuje projekt sbírky Zvon pro Jakuba „Recyklace chrání i životy horníků“

Počínaje dnešním dnem startuje projekt veřejné sbírky Zvon pro Jakuba s názvem Recyklace chrání i životy horníků. Ve sběrném dvoře v Zelenkově ulici můžete odevzdávat elektroodpad a ulehčit tak životnímu prostředí a zároveň přispět na nový svatojakubský zvon. Podrobnosti o projektu najdete v článku níže. 

.
Vzhledem k dosavadním výsledkům lze sbírku Zvon pro Jakuba považovat za mimořádně úspěšnou, a tak Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora upřímně děkuje všem, kdo se k iniciativě pořídit pro farní kostel sv. Jakuba nový zvon jakkoli připojili.
Na jaro letošního roku je v souvislosti se zmíněnou sbírkou naplánován nový projekt: Recyklace chrání i životy horníků.
Recyklace je obecně známa jako nástroj ochrany přírody, neboť snižuje potřebu masivního využívání přírodních zdrojů v podobě těžby surovin. Z těch se samozřejmě vyrábějí i zvony podobné tomu, jaký bude znít z kostela sv. Jakuba. A protože je druhý z kutnohorských chrámů zasvěcen sv. Barboře, patronce horníků celého světa, připomíná symbolicky recyklaci jako nástroj ochrany životů všech těžce pracujících v dolech.
Již v historii se těžily suroviny v nelidských podmínkách a z neuvěřitelných hloubek. Bylo tomu tak ve spoustě historických hornických měst, kde nejen za tehdejší prosperitou, ale v důsledku toho i za dnešním obdivovaným kulturním dědictvím stojí tisíce životů horníků. Stejně tak položila i Kutná Hora svou těžbou stříbra v tehdy nejhlubším dole na světě základy své budoucí prosperity, a to díky nasazení a z dnešního pohledu nelidské dřině místních horníků. Pokud dříve lidé v Kutné Hoře vinou úmorné práce i touhy vyzískat ze země čím dál tím více umírali doslova v našem sousedství, nyní se rizika a problémy související s těžbou surovin přesunuly do jiných koutů světa Oběti těžby surovin lze bohužel počítat ročně v tisících a přitom jde mnoho z těchto surovin získat nepoměrně levněji a jednodušeji právě tříděním odpadu.
Proto nelze recyklaci vnímat jako pouhé omšelé slovo, nýbrž jako moderní nástroj ochrany mnoha lidských životů po celém světě a úctu projevovanou vůči nasazení našich předků, kteří položili základní kameny naší dnešní prosperitě a blahobytu. Bez těžby stříbra, mědi, cínu ad. by nemohl nikdo ze současných mladých i zkušenějších lidí existovat. Uvedené suroviny jsou totiž základem funkčnosti mobilních telefonů, počítačů, dobíječek, rádií, ale i kuchyňských spotřebičů či mikrovlnek.

Projekt Recyklace chrání i životy horníků si klade v zásadě čtyři cíle:

1. Chce upozornit na problém ekologie a nakládání s odpady.
2. Chce přispět k ochraně životního prostředí tím, že podpoří shromáždění elektroodpadu.
3. Zároveň bude vyjádřena i symbolická pieta za horníky z celého světa, kteří mnohdy zaplatili zdravím či životem za hlad naší civilizace po nerostných surovinách.
4. V neposlední řadě chce pomoci výše uvedené sbírce na zvon.

V březnu a dubnu 2017 proto proběhne sběr elektroodpadu, který převezme náš partner, společnost EKO Logistics s. r. o., ve spolupráci s kolektivním systémem REMA. Veřejnost bude moci jakýkoliv elektromateriál shromažďovat ve sběrném dvoře v Zelenkově ulici v Kutné Hoře, nebo ve vybrané dny (11. 3. a 8. 4. od 9:00 do 16:00) dovézt přímo na Arciděkanství u kostela sv. Jakuba. Firma EKO Logistics s.r.o. poté převezme sebraný odpad a podle obsahu kovů v daném předmětu vloží peníze na účet sbírky. Navíc systém REMA podpoří naše společné úsilí částkou 40.000 Kč ve prospěch sbírky Zvon pro Jakuba.

P. Jan Uhlíř