Veřejná prezentace projektu Smart Cities se uskuteční 27. února ve Vlašském dvoře

Veřejná prezentace projektu Smart Cities se uskuteční v Rytířském sále Vlašského dvora v pondělí 27. února od 17. hodin. Zástupci města vysvětlí zástupcům státních i městských organizací, zastupitelům, úředníkům, městským komisím i veřejnosti co je smyslem „chytrých měst“ a jak by mohla do budoucna fungovat spolupráce na bázi těchto nových technologií a koncepcí.

.
Vzniklá koncepce by měla být všeobecně uznávaným dokumentem, ze kterého budou vycházet dílčí řešení v jednotlivých oblastech (např. doprava, energetika, odpady, veřejné osvětlení atd.). 

Více o Smart Cities…

(red)

.