Zamyšlení zastupitele Martina Hlavatého: Proč jsem nemohl podpořit rozpočet města Kutná Hora na rok 2017

Dovolte mi, abych se zamyslel nad návrhem rozpočtu našeho města na rok 2017. Již několik let sleduji, že rozpočty jsou tvořeny se snahou vybudovat něco velkého, mohutného, viditelného. Bohužel frekvence voleb přináší i změnu názoru, co by ono velkého a viditelného mělo být. ……………………………. ……………………………………………..

Jen pro připomenutí vzpomenu demolici věžáku v Uhelné č.p. 555, kde existuje již vydiskutovaný názor zastupitelstva, co by mělo v této lokalitě vzniknout – studie jsme zaplatili, nějaká PD určitě také existuje a výsledek…
Mám nepříjemný pocit, že ony velké a viditelné akce a investice nejsou primárně určeny pro obyvatele tohoto města, jimž máme sloužit a z jejichž daní jsme odměňováni.
Obyvatele Poličan jistě potěšila odpověď, že nemáme peníze na veřejné osvětlení, jistě ocení, že si tmou budou moci jít zacvičit do nové sportovní haly. Za dva, tři roky…
Obyvatelé sídliště jistě s povděkem zaregistrují, že výkupy pozemků od Státního statku jsou v zásobníku akcí a jistě budou vděčni za to, že na novou průmyslovou zónu peníze máme. To přece jistě pochopí, že nemohou nakládat ze svým majetkem, zatímco město umožní vybudovat další šedivou bednu na zatím zeleném či hnědém pozemku.
Občané Kaňku, Sedlce, Malína i Neškaredic jistě s nadšením, při pohledu na své, již desítky let slibované a stále rozbité cesty, přivítají informaci o připravovaných rekonstrukcích Vlašského dvora a Sankturinovského domu.
Ti, jimž bylo v tomto roce odcizeno vozidlo, vyloupen byt či garáž, jistě budou spokojeni s tím, že nejsme schopni zajistit větší počet strážníků či vyšší koncentraci kamerového systému.
Promiňte, že jsem poněkud jedovatý, ale já už jsem takový. Mám totiž nepříjemný pocit, že rozpočet sestavuje někdo, kdo snad ani ve městě nežije. Před zhruba deseti, dvanácti lety se vykročilo na cestu „čistého a vzhledného města“. Naše město je uklizené, čisté a mnoho návštěvníků nám právě tento rys závidí. Bylo by škoda tento trend opustit. A domnívám se, že právě do této oblasti je vkládáno málo prostředků. Je přeci zřejmé, že v době ekonomického rozvoje je produkováno více odpadů, jak komunálních, z domácností, tak i „z ulice“. Tím, že nedotujeme činnosti v této oblasti rostoucím trendem, neumožňujeme vlastně ani svým společnostem rozvíjet např. čistící techniku, nemůžeme rozšiřovat počty odpadkových košů a když už jejich počet zvýšíme, nemáme peníze na jejich údržbu a vyprazdňování. Dnes už nic nekoupíte bez obalu, a přestože občané stále více odpady třídí, nerozšiřujeme zásadním způsoben možnost separovaného sběru – mám na mysli především plasty a papír, kde jsou kontejnery neustále přeplněné.
K návrhu rozpočtu přišlo několik písemných pozměňovacích návrhů. I já jsem podal celou řadu návrhů a přes podatelnu dne 28. 11., tedy v souladu s termíny uvedenými na vyvěšeném návrhu. S vedoucím odboru jsem ještě telefonicky ten návrh probírali, ale bohužel se dle mého názoru neodrazil v návrhu předloženém do řádných materiálů.
I to je jeden z důvodů, proč jsem letos nemohl, ač nerad, rozpočet podpořit.

Martin Hlavatý, zastupitel města Kutná Hora (Alternativa pro Kutnou Horu)

.